top of page

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Sapienti Design

Tieto Zásady ochrany osobných údajov popisujú, ako sa zhromažďujú, používajú a zdieľajú vaše osobné údaje, keď navštívite stránku www.sapientidesign.com 

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE Zhromažďujeme

Keď navštívite Stránku, automaticky zhromažďujeme určité informácie o vašom zariadení, vrátane informácií o vašom webovom prehliadači, IP adrese, časovom pásme a niektorých cookies, ktoré sú nainštalované vo vašom zariadení.

Okrem toho, keď si prehliadate stránku, zhromažďujeme informácie o jednotlivých webových stránkach alebo produktoch, ktoré si prezeráte, aké webové stránky alebo hľadané výrazy vás priviedli na stránku a informácie o tom, ako s touto stránkou interagujete. Tieto automaticky zhromaždené informácie označujeme ako Informácie o zariadení.

Informácie o zariadení zhromažďujeme pomocou nasledujúcich technológií:

  • Cookies sú dátové súbory, ktoré sú umiestnené na vašom zariadení alebo počítači a často obsahujú anonymný jedinečný identifikátor.

  • Súbory denníka sledujú akcie prebiehajúce na stránke a zhromažďujú údaje vrátane vašej IP adresy, typu prehliadača, poskytovateľa internetových služieb, odkazujúcich/výstupných stránok a dátumových/časových pečiatok.

Uveďte všetky ostatné sledovacie nástroje a/alebo technológie používané na vašej webovej lokalite.

Taktiež, keď uskutočníte nákup alebo sa pokúsite o nákup prostredníctvom stránky, zhromažďujeme od vás určité informácie vrátane vášho mena, fakturačnej adresy, dodacej adresy, platobných údajov (vrátane čísel kreditných kariet, uveďte všetky typy akceptovaných platieb, e-mailovú adresu a telefónne číslo. Toto sa nazýva Informácie o objednávke.

Nezabudnite uviesť všetky ostatné informácie, ktoré zhromažďujete.

Pri osobných údajoch v týchto zásadách ochrany osobných údajov hovoríme o informáciách o zariadení aj o informáciách o objednávke.

AKO POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Informácie o objednávke, ktoré zhromažďujeme vo všeobecnosti, používame na splnenie akýchkoľvek objednávok zadaných prostredníctvom stránky (vrátane spracovania vašich platobných údajov, zabezpečenia dopravy a poskytovania faktúr a/alebo potvrdení objednávok).

Okrem toho tieto informácie o objednávke používame na:

  • Komunikujte s vami.

  • Preverte naše objednávky na potenciálne riziko alebo podvod.

  • Ak je to v súlade s preferenciami, ktoré ste s nami zdieľali, poskytnite vám informácie alebo reklamu týkajúce sa našich produktov alebo služieb.

Informácie o zariadení, ktoré zhromažďujeme, používame na to, aby nám pomohli zistiť potenciálne riziko a podvod (najmä vašu IP adresu) a vo všeobecnosti na zlepšenie a optimalizáciu našej stránky.

ZDIEĽANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje zdieľame s tretími stranami, aby nám pomohli použiť vaše osobné údaje, ako je popísané vyššie.

Používame aj službu Google Analytics, ktorá nám pomáha pochopiť, ako naši zákazníci používajú (Sapienti Design). Ako spoločnosť Google používa vaše osobné údaje.

Nakoniec môžeme tiež zdieľať vaše osobné údaje, aby sme dodržali platné zákony a predpisy, aby sme reagovali na predvolanie, príkaz na prehliadku alebo iné zákonné žiadosti o informácie, ktoré dostaneme, alebo aby sme inak chránili naše práva.

BEHAVIORÁLNA REKLAMA

Vaše osobné údaje používame na poskytovanie cielených reklám alebo marketingovej komunikácie, o ktorých sa domnievame, že by vás mohli zaujímať.

Uveďte odkazy na odhlásenie z externých služieb, ako sú:

  • Facebook

  • Google

Môžete sa odhlásiť z cielenej reklamy…

VAŠE PRÁVA

Ak ste európskym rezidentom, máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame, a právo požiadať o opravu, aktualizáciu alebo vymazanie vašich osobných údajov. Ak chcete toto právo uplatniť, kontaktujte nás.

Okrem toho, ak ste európskym rezidentom, berieme na vedomie, že spracovávame vaše informácie, aby sme splnili zmluvy, ktoré s vami môžeme mať (napríklad ak si cez Stránku zadáte objednávku), alebo inak, aby sme presadzovali naše legitímne obchodné záujmy uvedené vyššie.
Upozorňujeme, že vaše informácie budú prenesené mimo Európy, vrátane Kanady a Spojených štátov amerických.

UCHOVÁVANIE ÚDAJOV

Keď zadáte objednávku prostredníctvom stránky, budeme uchovávať informácie o vašej objednávke pre naše záznamy, pokiaľ a kým nás nepožiadate o vymazanie týchto informácií.

MLADISTVÝ

Stránka nie je určená pre osoby mladšie ako 16 rokov.

ZMENY

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať, aby odrážali napríklad zmeny v našich postupoch alebo z iných prevádzkových, právnych alebo regulačných dôvodov.

Ak máte otázky a/alebo požadujete viac informácií, neváhajte nás kontaktovať (Pridajte relevantné kontaktné informácie).

bottom of page